Eparchia Przemyska na pograniczu polsko-ruskim (XIV-XVIII w.) : rys historyczny

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 11 (2002) s. 85-104
Rafał Czupryk

 

do góry