Prawa człowieka - fakt realny czy subiektywne odczucie jednostek?

Człowiek w Kulturze, Tom 13 (2000) s. 127-136
Julia Maria Jaskólska

 

do góry