Regestr dokumentów na dobra tatarskie Łostaje (1600-1789)

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 1-2 (1930) s. 312-338
Leon Kryczyński

 

do góry