Z badań nad ludową terminologią rolniczą

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 8, Numer 3 (1960) s. 437-440
Irmina Judycka

 

do góry