Cerkiewizmy w zabytkach języka rosyjskiego w XVII wieku

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Rosjoznawcze, Tom 3 (310) (1996) s. 145-154
Marzena Samborska

 

do góry