Wiadomości o życiu i pracach Dominika Merliniego

Rocznik Historii Sztuki, Tom 1 (1956) s. 369-423
Władysław Tatarkiewicz

 

do góry