Sprawcze funkcje słowa : o języku magii, poezji, religii i polityki

Etnolingwistyka, Tom 13 (2001) s. 7-12
Jerzy Bartmiński

 

do góry