Malowidła ołtarzy kaliskiego, kościańskiego i sulechowskiego na tle problemu Mistrza z Gościszowic

Biuletyn Historji Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, Tom 11, Numer 3/4 (1949) s. 233-255, 402-403
Zygmunt Świechowski

 

do góry