Wnętrza Pałacu Krasińskich (Rzeczypospolitej) w drugiej połowie XVIII wieku

Biuletyn Historji Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, Tom 10, Numer 2 (1948) s. 118-160, 184
Piotr Bohdziewicz

 

do góry