Harfa Dawida i młot Tubalkaina. Miniatura Biblii płockiej. Próba interpretacji

Biuletyn Historji Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, Tom 11, Numer 3/4 (1949) s. 169-178, 402
Jan Białostocki

 

do góry