Ustalenie inventarza wyznaczników formalnych i semantycznych dowodzących dwuaspektowości czasowników w językach słowiańskich

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica, Tom 9 (364) (2004) s. 117-129
Lidia Pešinová

 

do góry