Stan badań nad bajką ludową

Przegląd Humanistyczny, Tom 2, Numer 5 (8) (1958) s. 208-214
Stanisława Kożuchowska

 

do góry