Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1945-1975

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, Tom 12 (86) (1978) s. 7-35
Jan Sziling

 

do góry