Stemple ceramiczne w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie

Studia Archeologiczne, Tom 2 (1984) s. 29-36
Zofia Sztetyłło

 

do góry