"Lietuvos kovu ir kanćiu istorija. Lietuvos gyventoju tremimai 1941, 1945-52 m. Dokumentu rinkinys", Vilnius 1994 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 30 (1995) s. 198-200
Bronisław Makowski

 

do góry