Czy "Sąsiedzi" opowiadają o sąsiadach? : filmowa wizja bydgoskiego września 1939

Kwartalnik Filmowy, Tom 24, Numer 43(103) (2003) s. 287, 48-65
Piotr Zwierzchowski

 

do góry