"Polskie media u progu XXI wieku : bilans otwarcia" : konferencja naukowa Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 7-8 VI 2001

Rocznik Historii Prasy Polskiej, Tom 4, Numer 2 (8) (2001) s. 379-384
Wiesław Sonczyk

 

do góry