"Ulpianus libro vicensimo sexto ad edictum (D. 12, 5, 4, 3)" : "nova ratio" rozstrzygnięcia

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 29 (154) (1991) s. 49-54
Wojciech Dajczak, Andrzej Sokala

 

do góry