"Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII-XX w.", Eugeniusz Iwaniec, Warszawa 1977 : [recenzja]

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 30, Numer 2 (1978) s. 263-265
Zygfryd Rymaszewski , Eugeniusz Iwaniec (aut. dzieła rec.)

 

do góry