Wizytacja radcy królewieckiego konsystorza Hermanna Pelki w Westfalii i Nadrenii w 1898 roku. Część I

Zapiski Historyczne : poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich, Tom 67, Numer 3-4 (2002) s. 163-175
Grzegorz Jasiński

 

do góry