Polska oświata szkolna w powiecie ostrołęckim u progu niepodległości w 1918 r.

Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Tom 3 (1989) s. 46-55
Henryk Maćkowiak

 

do góry