Zbiory Sekcji Pomiarów Zakładu Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej : Budownictwo drzewne.

Biuletyn Historji Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, Tom 4, Numer 3 (1935/1936) s. 1, 141-152

 

do góry