Teoretyczny model świadczenia ubezpieczeniowego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 28 (205) (1990) s. 123-140
Eugeniusz Kowalewski

 

do góry