Wykonalność decyzji nieostatecznej według kodeksu postępowania administracyjnego

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 14 (75) (1976) s. 143-160
Mikołaj Święcki

 

do góry