Konteksty kompetencji kadr kierowniczych w organizacji

Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Tom 22 (2008) s. 245-253
Jarosław Stanisław Kardas

 

do góry