5 Pułk Ułanów Zasławskich w walkach o niepodległość

Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Tom 3 (1989) s. 33-40
Tadeusz Kruszewski

 

do góry