Rekrutacja i selekcja pracowników w świetle kompetencji personelu

Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Tom 22 (2008) s. 255-270
Mirosław Rosak, Krzysztof Tomaszycki

 

do góry