Doroczne Zebranie Uroczyste : 21 listopada 1948 r. : Sprawozdanie Sekretarza Generalnego za czas od 24 listopada 1947 do 20 listopada 1948

Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Tom 41 (1948) s. 119-126
Julian Krzyżanowski

 

do góry