Sprawozdanie z działalności Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i podległych jej placówek w roku 1964

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 43 (1966) s. 219-246
Wanda Lipińska

 

do góry