"Zarys dziejów prawa chełmińskiego 1233-1862. Studium na siedemdziesięciolecie wydania przywileju chełmińskiego oraz lokacji miast Chełmna i Torunia", Zbigniew Zdrójkowski, Toruń 1983 : [recenzja]

Zapiski Historyczne : poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich, Tom 54, Numer 1 (1989) s. 130-131
Zygfryd Rymaszewski , Zbigniew Zdrójkowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry