"Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść", czyli filozoficzne dawanie świadectwa

Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja, Numer 3 (117) (2009) s. 163-175
Berel Lang , Anna Ziębińska-Witek (tł.)

 

do góry