Grażyna Prawelska-Skrzypek, "Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003 : [recenzja]

Archeologia Polski Środkowowschodniej, Tom 7 (2005) s. 281-282
Halina Taras, Wojciech Taras , Grażyna Prawelska-Skrzypek (aut. dzieła rec.)

 

do góry