"Wilnianie. Żywoty siedemnastowieczne", opracował, wstępem i komentarzami opatrzył David Frick, Warszawa 2008 : [recenzja]

Zapiski Historyczne : poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich, Tom 75, Numer 1 (2010) s. 133-136
Tomasz Kempa , David Frick (aut. dzieła rec.)

 

do góry