"Histoire de l'art. II Moyen âge et temps modernes. Clio - Introduction aux études historiques", Pierre Lavedan, Paris 1944 : [recenzja]

Biuletyn Historji Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, Tom 9, Numer 3/4 (1947) s. 379
Ksawery Piwocki , Pierre Lavedan (aut. dzieła rec.)

 

do góry