"La Protection Scientifique des Oeuvres d'Art en temps de guerre. L'expérience européene pendant les années 1939 à 1945", P. Coremans, Bruxelles 1946 : [recenzja]

Biuletyn Historji Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, Tom 9, Numer 3/4 (1947) s. 382-386
Stanisław Łoza , P. Coremans (aut. dzieła rec.)

 

do góry