Od renesansu włoskiego do północnego : ustęp z dziejów rzeźby w Polsce

Biuletyn Historji Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, Tom 10, Numer 3/4 (1948) s. 257-284, 358-359
Tadeusz Mańkowski

 

do góry