Z zagadnień rozwoju miejskiego prawa prywatnego w Polsce : (na marginesie książki K. Bukowskiej pt. "Orzecznictwo krakowskich sądów wyższych w sporach o nieruchomości miejskie w XVI-XVIII w."

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 21, Numer 2 (1969) s. 201-221
Zygfryd Rymaszewski , Krystyna Bukowska-Gorgoni (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
K. Bukowska ,Orzecznictwo krakowskich sądów wyższych w sporach o nieruchomości miejskie (XVI-XVIII w.) : studium z historii prawa rzymskiego w Polsce ,Warszawa 1967

 

do góry