"Potęga albo śmierć. Europa wobec imperium amerykańskiego", Christian Saint-Étienne, przedm. Hubert Védrine, tł. Alexandra Nica-Zdaniuk, Bartłomiej Zdaniuk, Warszawa 2004 : [recenzja]

Studia Politicae Universitatis Silesiensis, Tom 3 (2007) s. 306-309
Justyna Tomala , Christian Saint-Étienne (aut. dzieła rec.), Hubert Védrine (aut. dzieła rec.), Alexandra Nica-Zdaniuk (aut. dzieła rec.), Bartłomiej Zdaniuk (aut. dzieła rec.)

 

do góry