IV Międzynarodowe Sympozjum z cyklu "Przyszłość cywilizacji Zachodu - Człowiek i państwo", Lublin, 27 kwietnia 2005 : [sprawozdanie]

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia, Tom 13 (2006) s. 167-169
Jowita Wrotkowska

 

do góry