Zespół osiemnastowiecznych ołtarzy bocznych w kościele Karmelitów na Piasku w Krakowie : próba określenia stanu pierwotnego i kwestia autorstwa

Rocznik Krakowski, Tom 69 (2003) s. 123-138
Anna Dettloff

 

do góry