Motywy muzyczne w ikonografii "dzieci planet"

Polski Rocznik Muzykologiczny, Tom 4 (2005) s. 107-131
Sławomira Żerańska-Kominek

 

do góry