Werystyczne 'loci communes' i relikty grand opéra : "Il Vendicatore" (Mściciel), opera Adama Münchheimera

Polski Rocznik Muzykologiczny, Tom 4 (2005) s. 89-105
Grzegorz Zieziula

 

do góry