"Mistni jména na Moravě a ve Slezsku, I: A-L, II: M-Ž. Dodatky, doplňky, přehledy", Ladislav Hosák, Rudolf Šrámek, Praha 1970 i 1980 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 27 (1983) s. 237-238
Idzi Panic , Ladislav Hosák (aut. dzieła rec.), Rudolf Šrámek (aut. dzieła rec.)

 

do góry