Łacinski tekst rewizji toruńskiej prawa chełmińskiego

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 28 (1983) s. 197-202
Janusz Sondel

 

do góry