Elementy liryczne i epiczne w polsko-łacińskim epitalamium

Roczniki Humanistyczne, Tom 14, Numer 3 (1966) s. 87-95
Krystyna Stawecka

 

do góry