In memoriam Jan Białostocki (Saratov 1921-Varsava 1988), "Uměni" 37 (1989), s. 274-275 : [przedruk]

Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, Tom 35 (1991) s. 97-100
Jirina Horejsi, Jarmila Vacková

 

do góry