"Verba docent, imagines trahunt" : o "Sądzie Ostatecznym" z kościoła w Małogoszczu słów kilka

Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 13 (2012) s. 85-110
Marta Pieniążek-Samek

 

do góry