"Śląsk w pierwszej połowie XIX wieku. Wybór źródeł", oprac. W. Długoborski i K. Popiołek, Wrocław 1957 : [recenzja]

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 13, Numer 2 (1958) s. 344
, W. Długoborski (aut. dzieła rec.), K. Popiołek (aut. dzieła rec.)

 

do góry