Lata szkolne Janusza Radziwiłła : przyczynek do dziejów szkolnictwa kalwińskiego na Litwie w pierwszej połowie XVII wieku

Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Tom 14 (1969) s. 183-194
Henryk Wisner

 

do góry