Problemy opieki nad narastającym zasobem archiwalnym w świetle doświadczeń Archiwum Wrocławskiego

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 45 (1966) s. 267, 29-38
Janina Michalska

 

do góry